loader

Aqualyx Yağ Çözücü Enjeksiyon

 
 
 
 
Bir İtalyan üreticisi olan Marllor International şirketi cilt hastalıklarının tedavisi için enjekte edilebilir çözeltileri ve tekniklerinin tasarımı üzerinde odaklanmıştır. Şirketin ürettiği Aqualyx ve Alidya dünyada CE'si olan tek ürünlerdir.
 
AQUALYX intralipoterapi için Marllor tarafından özel geliştirilmiş enjeksiyon metodudur.
 
Bakteriler yardımıyla vücudumuzun karaciğer aracılığıyla kendisinin ürettiği safra asidinin yağ çözme özelliği, sentetik olarak hazırlanmış hali AQUALYX sodyum dioksikolat içerir. Ürün İtalyan Profesör P.Motoleze tarafından geliştirilmiştir.
 
Bu etkin madde aslında yağ hücrelerinin çeperi üzerinde kilitlenerek tesir etmekte ve netice olarak hücre içinde depolanmış yağ asitlerini serbest bırakmaktadır. Hücre artıkları vücut tarafından atılmakta ve bağlı olmayan yağ hücreleri metabolize olarak enerjiye dönüşmektedir.
Azami dosaj nedir?
Aqualyx her terapi seansı esnasında 40ml'den (yani yekün olarak 4 şişecikten) ve terapi altında olan belirli anatomik bölgeye 25 ml'den fazla zerk edilmemelidir.
 
Her bölge için teklif edilen dosaj ne kadardır? 
Dosaj sadece yağ deposunun büyüklüğüne bağlıdır ancak müsaade edilen günlük dosaj  aşılmamalıdır.
 
Terapi aynı noktaya  ne kadar zaman sonra tekrarlanabilir?
Terapi hastaya 22-25 gün (takriben 3 hafta) ara ile uygulanır.
 
Neticenin ilk değerlendirilmesi ne zaman yapılabilir?
Neticenin değerlendirilmesinin ilk tatbikten 42 gün sonra yani 3' üncü seansın uygulanmasından önce yapılması tavsiye edilir.
 
İlacın işleme mekanisması nedir?
Aqualyx yağ dokusunda yağ çözülmesi meydana getirir.
 
Aqualyx cavitatıon, LPG, RF gibi metodlarla birlikte yürütülebilirmi, ve ek olarak ne gibi faydaları vardır?
Terapinin tamamlanmasından hemen sonra ve eğer ağrı yoksa cavitation veya lemfatik masaj (elle veya alet yardımıyla) kullanılması tavsiye edilir zira bu terapinin neticesini 15-20% arttırır. Bu bileşim yağın metabolizmasını arttırır. 
 
Sakıncalı  olduğu durumlar?
Başlıca sakıncalı durumlar bütün kronik hastalıklar ve  gebeliktir. 
 
Hangi yaştan sonra Aqualyx tatbiğine izin verilir?
Adı geçen terapi 18-60 yaşları arasındaki bütün hastalara tatbik edilebilir.
 
Tatbik sahaları: 
Bütün yağ depoları
 
Terapi sayısı:
4 ve devamında değerlendirmeye göre.